Entrega dos ovos de páscoa nas escolas municipais.